Mango na cestách: Výmar-Desava
13 07

Wohnen zwischen den Kriegen...and happily ever after.

Meziválečný interiér je pro nás pojem. Museli jsme se tedy vydat přímo do srdce jeho vzniku, do centra formální různorodosti, vtipných detailů a vysoké řemeslné úrovně.
Slovo Bauhaus se dostalo do povědomí nejen jako název avantgardní německé školy, ale také jako název uměleckého směru inspirovaného funkcionalismem, který se projevoval především v architektuře, průmyslovém designu, ale... více