Wohnen zwischen den Kriegen...and happily ever after.

Meziválečný interiér je pro nás pojem. Museli jsme se tedy vydat přímo do srdce jeho vzniku, do centra formální různorodosti, vtipných detailů a vysoké řemeslné úrovně.
Slovo Bauhaus se dostalo do povědomí nejen jako název avantgardní německé školy, ale také jako název uměleckého směru inspirovaného funkcionalismem, který se projevoval především v architektuře, průmyslovém designu, ale vlastně ve všech uměleckých směrech.

Bauhaus jako škola byla především alternativou ke všem tehdejším známým školským a pedagogickým přístupům. Šlo o velmi striktní a důslednou protiakademickou reformu uměleckých škol. Nejednalo se tedy o nějaký jednoznačný směr nebo myšlenku, kterou by škola zastávala po celou dobu své existence, ale spíše naopak. Škola byla velmi reflektivní a otevřená novým poznatkům a názorům, které s každým individuálním vyučujícím absorbovala do svého plánu (inspirace pro současné univerzity??).
Obecně se Bauhaus bere jako symbol racionalizace a modernizace životního stylu. Ovšem ve své době byl neodmyslitelně spojen s levicovým smýšlením. Třetí říše Bauhaus kulturně i finančně zavrhla a téměř všichni přední členové Bauhaus emigrovali nebo byli zavražděni. Naštěstí v roce 1937 jeden z ředitelů školy - Walter Gropius - přijal nabídku na práci profesora na přední americké univerzitě, kde se zasloužil o modernizaci a reorganizaci výuky architektů. K jeho prvním stavbám ve Spojených státech patří dělnická sídliště a také se pokoušel o velkovýrobu rodinných domků.

Škola Bauhaus je pro dnešní školství nedostižným vzorem i přes téměř 100 let rozdílu. Pokud by se dnešní vysoká škola jen náznakem snažila o něco podobného, byla by okamžitě brána jako zcela revoluční, experimentální a inovátorská.