BYT PRAHA 6

Zadáním klienta bylo vytvořit v novostavbě v pražské Liboci moderní newyorský loft, který svým vyzněním naváže na jeho působení v Brooklynu.